KF IT PARTOER

 

Welkom op de website van de KF it Partoer Jelsum-Koarnjum-Britsum

Voorwoord

''We binne wer los''

Het kaatsseizoen is inmiddels al succesvol begonnen met een goede opkomst bij het pearke keatsen en een 1ste prijs op de afdeling heren 50+ in Göenga door Wim Henk - en Ibo Nicolay! Net zoals vorig jaar beginnen we door omstandigheden halverwege het kaatsseizoen. Met een koude en natte maand mei hebben we eigenlijk ook niet zo veel gemist. We gaan positief van start en hebben dit jaar wél een feestpartij in Jelsum/Koarnjum op 5 september.

Onze jeugdkaatsers trainen voortaan allemaal in Stiens, waar ze in hun eigen categorie en op eigen niveau kunnen oefenen.

Het competitiekaatsen is alleen nog in Britsum op dinsdagavond om 19:00. Door te weinig animo in Koarnjum zijn we op de woensdagavond gestopt met competitiekaatsen. Door Covid-19 hebben we ook geen algemene ledenvergadering kunnen houden, maar hopelijk gaat het deze winter wel lukken!

Niels Sinnema heeft zich beschikbaar gesteld om ons bestuurlijk te versterken. Wij zijn daar blij mee en blijven als bestuur voltallig.

Ik wens hierbij alle kaatsers een gezellig en sportief kaatsseizoen.

Ytzen van der Werff

Copyright © KF It Partoer