KF IT PARTOER

 

Welkom op de website van de KF it Partoer Jelsum-Koarnjum-Britsum

Voorwoord

''We binne wer los''

Gelukkig kunnen we als kaatsvereniging na 2 jaar weer een volledig kaatsseizoen draaien. Op de in April gehouden algemene ledenvergadering is Aukje Wiersma afgetreden als commissielid van Jelsum/Koarnjum en Wim Henk Nicolay als bestuurslid van 'It Partoer'. De voorzitter bedankte ze beiden en Wim Henk werd benoemd als erelid na meer dan 20 jaar inzet voor de kaatsclub.

Niels Sinnema is benoemd als bestuurslid en wordt de nieuwe penningmeester. De KNKB viert dit jaar haar 125-jarig jubilieum met diverse activiteiten met onder anderen op 18 juni 'Hiel Fryslân keatst'. Er is onder de vlag van de KNKB ook een jeugdfonds opgericht om activiteiten te ondersteunen die het jeugdkaatsen stimuleren. Onze eigen jeugd kan op donderdagavond bij KC de Boer in Stiens trainen op hun eigen niveau.

Op het Britsummer-dorpsfeest gaan we dit jaar weer een zachte balpartij organiseren. Na 2 jaar komt er in Juni ook weer een 55+ partij. Dit is eerder in het seizoen vanwege het egaliseren en her-inzaaien van het hoofdveld bij vv D.T.D.

3 mei gaan we weer los met de competitie op dinsdagavond in Britsum. Op vrijdagavond 20 mei hebben we onze startpartij in Jelsum/Koarnjum en hopen op een grote opkomst.

Ik wens jullie een sportief 2022 en tot ziens op de velden!

Ytzen van der Werff

Copyright © KF It Partoer