KF IT PARTOER

 

Welkom op de website van de KF it Partoer Jelsum-Koarnjum-Britsum

Voorwoord

Na een winter met een zeer geslaagde banketletteractie en een gezellige bingo kunnen we er nu weer tegenaan op de velden!

Op de algemene ledenvergadering van de KNKB was het belangrijkste nieuws dat de KNKB per direct met een innovatieproject van start gaat om de terugloop van de actieve kaatsers een halt toe te roepen. Tijdens onze eigen algemene ledenvergadering is besloten om na 10 jaar de contributie te verhogen om deze in de pas te laten lopen met de afdracht aan de KNKB.

Verder is Anneke Kuperus verkozen als extra bestuurslid en wensen we haar veel succes.

Voor de schooljeugd van de Swirrel organiseren we in mei vier kaatsclinics in samenwerking met Afke Hijlkema en de KNKB. Aansluitend wordt er een ouder en kind partij gehouden om de kinderen en ouders enthousiast te maken voor de kaatsport.

Op 9 mei beginnen we met het competitie kaatsen in Britsum om 19.00 Ún op 12 mei is de openingspartij op vrijdagavond 19.00 in Koarnjum.

Graag tot ziens op het kaatsveld.

Ytzen van der Werff

Copyright © KF It Partoer